Medisch Spectrum Twente

Een overzicht van onze activiteiten en projecten bij Medisch Spectrum Twente. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren.

Bibliotheek

Het verzorgen en uitlenen van tijdschriften aan patiënten op de verpleegafdelingen. Ook wordt de lectuur verzorgd in alle poli’s van het MST.

Projectleiding
Rita Huijsman-Busch
Margreet Scheele-Wieten

Gastvrouwen / Gastheren

De gastvrouwen/gastheren ontvangen de patiënten.

Projectleiding
Ria Hazejager-van Ekeren

Communie / Stiltecentrum

De dames- en herenvrijwilligers begeleiden de patiënten naar de kerkdienst op zondagmorgen en brengen hen na afloop ook weer terug naar de verpleegafdeling.

Projectleiding
Andrea Fuhrmann

Kinderafdeling

Het opvangen en begeleiden van de ouders voor, tijdens en na de operatie van hun kind.

Projectleiding
Rosanja Hams
Jannie Leeuwerke-Stegeman

Kinderopvang

Het opvangen van kinderen waarvan de ouders om uiteenlopende redenen in het ziekenhuis moeten zijn. De kinderen worden bezig gehouden en verzorgd als dit nodig is.

Projectleiding
Marion Hofsté
Marian Bijkerk

TCH

(thorax/cardiologie/hartrevalidatie)

Ontvangen en begeleiden van patiënten op de afdeling hartfunctie en thorax-chirurgie om hen daarna te voorzien van koffie of thee.

Projectleiding
Diane van Geffen-Lares
Ineke Nijhuis
Eef Bakker-Lammers