Medisch Spectrum Twente

Een overzicht van onze activiteiten en projecten bij Medisch Spectrum Twente. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren.

Tijdschriftenservice

Het verzorgen en uitlenen van tijdschriften aan patiënten op de verpleegafdelingen. Ook wordt de lectuur verzorgd in alle poli’s van het MST.

Projectleiding
Rita Huijsman-Busch
Margreet Scheele-Wieten

Gastvrouwen / Gastheren

De gastvrouwen/gastheren ontvangen de patiënten.

Projectleiding
Ria Hazejager-van Ekeren

Communie / Stiltecentrum

De dames- en herenvrijwilligers begeleiden de patiënten naar de kerkdienst op zondagmorgen en brengen hen na afloop ook weer terug naar de verpleegafdeling.

Projectleiding
Andrea Fuhrmann

Kinder- en tienerafdeling

Het opvangen en begeleiden van de ouders voor, tijdens en na de operatie van hun kind.

Projectleiding
Rosanja Hams
Jannie Leeuwerke-Stegeman

Kinderopvang

Het opvangen van kinderen waarvan de ouders om uiteenlopende redenen in het ziekenhuis moeten zijn. De kinderen worden bezig gehouden en verzorgd als dit nodig is.

Projectleiding
Marion Hofsté
Marian Bijkerk

TCH

(thorax/cardiologie/hartrevalidatie)

Thorax

Gastvrouwen coördineren de logistieke route langs de zorgverleners voor patiënten die een operatie moeten ondergaan.

Na ontvangst begeleiden ze de patiënten naar de röntgenafdeling (thoraxfoto), dan naar het laboratorium (bloed prikken) en vervolgens naar het medicatieverificatiepunt (bespreken van de medicijnen). Patiënten hoeven niet zelf de weg te zoeken in het ziekenhuis en voelen zich hierdoor op hun gemak.

Vervolgens vinden in het Thoraxcentrum de pre-operatiegesprekken plaats met de overige zorgverleners. Gastvrouwen zorgen dat alle patiënten door de aanwezige artsen/verpleegkundigen gezien worden. Zij zien er ook op toe dat er, tussen de intensieve gesprekken door, een moment is om samen een kop koffie te drinken en een broodje te eten.

 

Poli Cardiologie A25

Gastvrouwen begeleiden de patiënten naar de ECG-kamers voor het maken van een hartfilmpje.

Nadien wordt de patiënt teruggemeld bij de secretaresse, zodat zij de patiënt kan aanmelden voor het vervolgbezoek bij cardioloog of verpleegkundige.

 

Hartrevalidatie Informatiemodule

Eén keer per maand wordt er door de hartrevalidatie een informatieochtend georganiseerd voor patiënten en hun naasten.

Gastvrouwen ondersteunen de verpleegkundig coördinatoren hartrevalidatie bij het ontvangen en registreren van de patiënten.

Tevens verzorgen de gastvrouwen de koffie/thee vooraf en in de pauze. Zij verzorgen ook de folders van de patiëntenvereniging Harteraad.

 

Projectleider TCH:                                     Diane van Geffen

Ass.proj.leider Thorax:                              Ineke Nijhuis

Ass.proj.leider poli A25 en Hartrevalidatie:  Wilma de Raad