Medisch Spectrum Twente

Een overzicht van onze activiteiten en projecten bij Medisch Spectrum Twente. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren.

Gastvrouwen / Gastheren

De gastvrouwen/gastheren ontvangen de patiënten in het ziekenhuis. Ze zijn behulpzaam bij het vinden van de juiste route naar de polikliniek en zullen indien nodig de patiënten begeleiden.
Voor patiënten die slecht ter been zijn is er vervoer door middel van een golfkar.
Er is onder andere opvang van patiënten op de afdeling radiotherapie, poliklinische operatiekamer en nuchtere opname unit.  Verder worden ouders en kind begeleid naar de poliklinische KNO-behandeling.

Projectleiding:

Golfkar: Frans Gollenbeek

 

Algemeen: Ria Nowosielskie

 

 

Communie / Stiltecentrum

De dames- en herenvrijwilligers begeleiden de patiënten naar de kerkdienst op zondagmorgen en brengen hen na afloop ook weer terug naar de verpleegafdeling.

Projectleiding
Andrea Fuhrmann

Kinder- en tienerafdeling

De vrijwilliger begeleidt de ouder en kind naar en van de operatiekamer. De verpleegkundige doet de medische overdracht, waarna de vrijwilliger zorg draagt voor een ontspannen sfeer in afwachting van de geplande ingreep.

Projectleiding
Rosanja Hams
Jannie Leeuwerke-Stegeman

Kinderopvang

Wanneer ouders een bezoek aan een polikliniek brengen bestaat de mogelijkheid om kinderen tot 10 jaar naar de kinderopvang te brengen. Per dagdeel zijn 2 vrijwilligers aanwezig om de kinderen op te vangen en op een gezellige manier bezig te houden en te verzorgen zodat de ouders met een gerust hart naar de afspraak kunnen gaan.

Projectleiding
Marian Bijkerk, assistente
vacature projectleider

TCH

(thorax/cardiologie/hartrevalidatie)

Thorax

Gastvrouwen coördineren de logistieke route langs de zorgverleners voor patiënten die een operatie moeten ondergaan.

Na ontvangst begeleiden ze de patiënten naar de röntgenafdeling (thoraxfoto), dan naar het laboratorium (bloed prikken) en vervolgens naar het medicatieverificatiepunt (bespreken van de medicijnen). Patiënten hoeven niet zelf de weg te zoeken in het ziekenhuis en voelen zich hierdoor op hun gemak.

Vervolgens vinden in het Thoraxcentrum de pre-operatiegesprekken plaats met de overige zorgverleners. Gastvrouwen zorgen dat alle patiënten door de aanwezige artsen/verpleegkundigen gezien worden. Zij zien er ook op toe dat er, tussen de intensieve gesprekken door, een moment is om samen een kop koffie te drinken en een broodje te eten.

 

Poli Cardiologie A25

Gastvrouwen begeleiden de patiënten naar de ECG-kamers voor het maken van een hartfilmpje.

Nadien wordt de patiënt teruggemeld bij de secretaresse, zodat zij de patiënt kan aanmelden voor het vervolgbezoek bij cardioloog of verpleegkundige.

 

Hartrevalidatie Informatiemodule

Eén keer per maand wordt er door de hartrevalidatie een informatieochtend georganiseerd voor patiënten en hun naasten.

Gastvrouwen ondersteunen de verpleegkundig coördinatoren hartrevalidatie bij het ontvangen en registreren van de patiënten.

Tevens verzorgen de gastvrouwen de koffie/thee vooraf en in de pauze. Zij verzorgen ook de folders van de patiëntenvereniging Harteraad.

 

Projectleider TCH:                                     Diane van Geffen

Ass.proj.leider Thorax:                              Ineke Nijhuis

Ass.proj.leider poli A25 en Hartrevalidatie:  Wilma de Raad