Waar zijn we actief?

De Unie Van Vrijwilligers Enschede kent verschillende activiteiten en projecten. U kunt daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren.

Roessingh

Roessingh is een revalidatiecentrum waar mensen, zowel volwassenen als kinderen, met een lichamelijk handicap worden behandeld en begeleid met als doel zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving.
De taken van gastvrouwen/gastheren is onder andere het ontvangen en verwelkomen van nieuwe patiënten die in het Roessingh voor de eerste keer komen voor de start van hun revalidatiedagbehandeling en begeleiden klinische patiënten naar de therapie deling.

Hebt u belangstelling om als gastvrouw/-heer bij het Roessingh te komen werken, neem dan contact op met de projectleiding via mobiel nr. 06 87 59 50 26

Projectleiding
Gert Oude Veldhuis,

projectleider

Enza Wezenberg-Campisie,

assistent projectleider

Sanquin Bloedvoorziening

Locatie Enschede

De gastvrouwen en -heren verzorgen de koffie of thee voor mensen die voor bloedafname zijn geweest. Zij houden ook deze mensen in de gaten op eventueel onwel worden.

Nieuwe vrijwilligers zijn binnen dit project van harte welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleiding via mobielnr. 06-40182996.

Projectleiding
Jeannet Bietmann

Medisch Spectrum Twente

In het MST zijn diverse projecten. De vrijwilligers van de UVV ontvangen en begeleiden patiënten en bezoekers, schenken koffie, bieden kinderopvang en begeleiden kinderen naar de kinder OK.

Meer weten? Bekijk dan de pagina over het Medisch Spectrum Twente.

Coödinator
Ingrid Reudink
06 22 45 28 93