Algemeen

Beste vrijwilligers van UVV Enschede.

Het is nog geen maand geleden, op 9 maart, dat de eerste coronamaatregel werd afgekondigd: elkaar geen handen meer geven. Sindsdien zijn er veel maatregelen gevolgd omdat de ziekte zich snel verspreid over Europa. Veel mensen worden ernstig ziek en het kost veel levens. Handen wassen, “Social distance”, afstand houden en binnen blijven als je niet perse naar buiten hoeft is nu het motto dat voor de komende periode geldt.

Voor jullie vrijwilligers had en heeft dit ook grote gevolgen, bijna iedereen werd gevraagd niet meer te komen op zijn / haar vaste werkplek. Een besluit waar over het algemeen met begrip op wordt gereageerd.
Maar omdat het vrijwilligerswerk een belangrijk onderdeel speelt in jullie leven, zal het best wel slikken zijn (geweest). Je mist wellicht de vaste routine, je “maatje” waarmee je gewend bent te werken, de mensen waarvoor en waarmee je het doet. Misschien heb je via de telefoon, app en of beeldbellen contact met elkaar en houden jullie elkaar via de mail op de hoogte en blijf je verbonden.

Een maand geleden had ik niet gedacht dat het leven een dergelijke verandering zou krijgen. Voor mijzelf betekent het niet meer knuffelen met mijn kleinkinderen in Nederland maar zwaaien vanaf het balkon. Met regelmaat speel ik nu online Uno met mijn kleinkinderen in Nederland en in het buitenland en hoop ondertussen dat we allemaal gezond en wel elkaar in de toekomst weer vast mogen houden. Ook de ouderen die ik wekelijks ontmoet en waarmee ik activiteiten onderneem moeten het nu doen met een regelmatig telefoontje en een kaartje. Op bezoek gaan is nu niet verstandig voor hen en mezelf.

Als bestuur van UVV Enschede “vergaderen” en regelen we nu het nodige via de mail, app en telefoon. Zoals u weet hebben we de algemene ledenvergadering, waarvoor velen van u zich al hadden opgegeven moeten verplaatsen. De nieuwe datum is nu woensdag 28 oktober en we hopen dat alles dan weer “normaal” zal kunnen plaatsvinden en we elkaar met een handdruk weer kunnen begroeten.

Komend weekend is het Pasen. Voor gelovigen is dat “het feest van de wederopstanding” dat wordt gevierd in de kerk. Voor anderen de tijd waarin ze een korte vakantie vieren, naar het paasvuur gaan, samen (eieren) eten. Dat zal dit jaar helaas niet gaan lukken, maar ik hoop dat je er toch iets van weet te maken!

Voor de komende tijd wens ik jullie sterkte en roep ik op met elkaar in contact te blijven! We vinden het ook fijn wanneer jullie ons bijvoorbeeld via de mail op de hoogte houden van jullie leven.

Ik eindig met jullie veel gezondheid en sterkte te wensen, houd het hoofd koel en het hart warm!

Enschede, 4 april 2020,

namens het bestuur van UVV Enschede,

Ineke Hammer, voorzitter

Inekehammer@kpnmail.nl

 

Introductie nieuwe medewerkers

De bijeenkomst voor het installeren van de nieuwe medewerkers zou plaats vinden op 25 maart. Hier heeft corona een streep door gehaald. Toch wilden we het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst niet een half jaar uitstellen. Dus wat te doen?

Voor elke nieuwe medewerker zijn 2 overeenkomsten geprint met hun gegevens erop, deze zijn per post verstuurd tezamen met een antwoordenvelop met postzegel. Eén van de overeenkomsten moest in de envelop teruggestuurd worden naar mijn adres en zo konden we het toch afhandelen.

Er waren 20 nieuwe medewerkers, en van 19 heb ik de ondertekende overeenkomst terug ontvangen. Het UVV speldje plus een beker wordt op een later tijdstip alsnog uitgedeeld.

De namen van de nieuwe medewerkers zijn:
Bloedbank: Brigitte Borghuis, Ria Gevers, Agnes ter Huurne, Marja Kikstra en Mary Postma.
MST Gastvrouwen/heren: Annie Grefte, Hannie ter Horst, Tineke Sanders, Irma Wind, Jan Willem van den Broek, Cees Reijmerink.
MST Kapel: Thure Gross
MST Kinderafdeling: Hendrikje van Overbeek
MST Kinderopvang: Ans Jurgens en Irma Wind (ook MST Gastvrouw)
MST TCH: Annie de Vries
Roessingh: Fennie Huizenga, Ans Meijer, Esmaranda Nordkamp en Enza Wezenberg

Enschede, 6 april 2020,

namens UVV Enschede

Ria Nowosielski, ledenadministratie
Rianowosielski@home.nl

Sanquin Bloedbank
Bij de bloedbank zijn de werkzaamheden van de vrijwilligers tijdelijk overgenomen door een groep van circa 45 studenten. Er is een rooster gemaakt waarbij elk dagdeel één student aanwezig is die dan de werkzaamheden van onze vrijwilligers overneemt.

Even voorstellen …

Nu de Algemene Ledenvergadering is afgelast wil ik mij graag middels deze Nieuwsflits aan u voorstellen.
Mijn naam is Claudia Soons-Martinus en sinds kort heb ik de functie van secretaris van bestuur van Susan Kok overgenomen die door een verhuizing helaas afscheid heeft moeten nemen van het UVV.
Susan heeft jarenlang in het bestuur gezeten en de werkzaamheden perfect overgedragen, ik wens haar dan ook veel geluk en liefde toe.

In het verleden ben ik via mijn toenmalige werkgever van het Integraal Kankercentrum (IKST) in aanraking gekomen met het UVV. De directeur van deze stichting destijds, mevrouw B.A. Kluft-de Haas, heeft zich namelijk jarenlang voor de UVV ingezet – vanaf 1975 als leidinggevende van de gastvrouwen in ziekenhuis Stadsmaten en vanaf 1976 tevens als leidster van de bibliotheek. Haar dochter vertelde mij dat zij zich deze periode nog goed kan herinneren daar bij de receptie van Stadsmaten een fooienpot stond die dan meegenomen werd naar huis en de kinderen dan mee hielpen met het tellen van de kwartjes en de dubbeltjes! Hoezeer zijn de tijden veranderd!

Mevrouw Kluft heeft jaren later de onderscheiding Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor al haar werkzaamheden mogen ontvangen. Ik heb veel van haar geleerd en jaren met haar samengewerkt, zij vindt het bijzonder leuk dat ik nu ook aan het UVV verbonden ben.

Mijn werkverleden bestaat verder uit Polaroid, waar sommigen van u mij nog van kennen en 14 jaar Post Jr. Makelaars waar ik vanaf het begin van de startende onderneming bij betrokken ben geweest en in de avonden de opleiding makelaardij heb gevolgd.

Naast mijn vrijwilligerswerk ben ik nu parttime werkzaam als ‘backoffice’ bij tandartsenpraktijk Soons, ben getrouwd en mijn man heeft 3 volwassen zonen die nu allemaal in Amsterdam wonen. Thuis zit er dagelijks een erg ondeugende hond op mij te wachten waar ik mijn handen vol aan heb.

Ik ben met veel enthousiasme aan deze functie begonnen bij het UVV en hoop u allen in goede gezondheid te mogen ontmoeten en kennis met u te mogen maken bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in oktober a.s.

Claudia Soons-Martinus, secretaris
Secretariaatuvvenschede@gmail.com