ANBI status

Unie van Vrijwilligers afdeling Enschede heeft een ANBI-status

Fiscaalnummer : 806212858

Naam
Stichting Unie Van Vrijwilligers afdeling Enschede

Contactgegevens
Secretariaat: secretariaatuvvenschede@gmail.com

Aangesloten bij
Vereniging Landelijke Unie van Vrijwilligers (LUVV)

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers, met menselijk contact en continuïteit als voornaamste kenmerken (volgens de statuten).

Beloningsbeleid
De bestuursleden en medewerkers van Unie Van Vrijwilligers afdeling Enschede krijgen geen financiële beloning. Zij doen de werkzaamheden op vrijwillige basis.

Bestuurssamenstelling
Zie Over UVV >> Organisatie

Beleidsplan
Het beleidsplan 2020 tot 2024 is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

Activiteiten
Zie Activiteiten


Financiële verantwoording


Boekjaar 2019
Vaste activa:        €   27.190,--
Vlottende activa:  €   23.107,99
Resultaat:            €     4.083,00

Exploitatie 2019
Baten:                  €  14.337,45
Lasten:                €   10.254,45
Resultaat:            €     4.083,00