Geschiedenis UVV Enschede

1939

De Enschedese Vrijwillige Vrouwen Dienst werd opgericht naar voorbeeld van het Engelse Vrouwen Corps

Zij begonnen met 25 leden in een zaaltje in de Blekerstraat waar de eerste werkzaamheden bestonden uit breien en naaien. Zij maakten zowel sokken als bivakmutsen voor de militairen en mitella’s voor het Rode Kruis. Enschede was naar voorbeeld van de Bescherming Burgerbevolking ingedeeld in 10 wijken. Per wijk had de EVVD een aantal medewerkers ingedeeld naar capaciteit en mogelijkheden.

1940

De EVVD werd in geschakeld bij de opvang van Nederlandse krijgsgevangen die uit Duitsland kwamen en naar het Volkpark werden gebracht. De voornaamste taak bestond uit het ontluizen, wassen, voeden en onderbrengen van de mensen bij particulieren.

De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers

1943

Landelijk werd de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers ( UVV) in het geheim opgericht om na de oorlog alle vrouwelijke hulpdiensten onder één naam te verenigen.

Mevrouw Marga Klompé was één van de initiatiefneemsters en het verhaal gaat, dat zij achterop een motorfiets door het land reed om dit alles voor te bereiden.

Tijdens de oorlog mocht er niet worden vergaderd, maar dat gebeurde toch stiekem en men werkte, indien mogelijk, gewoon door. Zo ook in Enschede

1945

Direct na de oorlog werd door de Engelse autoriteiten (Civil Affairs) de hulp ingeroepen van de UVV om de leiding op zich te nemen van een passantenhuis aan de Hengeloschestraat. Honderden vreemdelingen werden daar opgevangen, ontsmet en doorgestuurd naar verschillende bestemmingen. Ook de Hulp Actie Rode Kruis ( HARK) heeft de UVV ingeschakeld bij het verzamelen en distribueren van kleding, o.a. voor mensen die door de bombardementen alles hadden verloren.

De UVV’ers waren betrokken bij veel vormen van hulpverlening binnen de gemeente Enschede. Het wiegencomité; een opgeknapte wieg werd elk half jaar aan een gezin uitgeleend. Andere voorbeelden zijn, het organiseren van kledingbeurzen, koopavonden voor gehandicapte mensen bij V&D, markten om geld in te zamelen voor het Geert de Leeuwhuis, een woonoord voor gehandicapte jonge mensen.

1949

De UVV Enschede is opgegaan in de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. Een samenwerkingsvorm van de Nederlandse vrouwenorganisaties die altijd onder leiding stonden van een burgemeestersvrouw. In Enschede was dat toentertijd mevrouw A.G. van Veen-Gerbrands. Dezelfde taken werden uitgevoerd.

1964

Weer terug naar de oorspronkelijke vorm namelijk: Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers met een eigen bestuur.

1967

10 Januari, de afdeling Enschede wordt een Stichting. Activiteiten: Kinderopvang in het gebouw van de G.G.D. en in het ziekenhuis, ” Ziekenzorg”. Tafeltje Dekje, bejaardenvervoer, vriendschappelijk bezoek aan zieke en/of bejaarde mensen en meewerken aan bevolkingsonderzoeken.

1974

De eerste gastvrouwen verschijnen in het ziekenhuis, ” De Stadsmaten”. Langzamerhand komt de hulpvraag vanuit de instellingen naar voren en die vraag wordt steeds groter.

De Unie Van Vrijwilligers

1977

De naam wordt veranderd in Unie Van Vrijwilligers, UVV, dit naar aanleiding van het feit dat er ook heren zich aanmeldden als vrijwilliger.

2009

De Unie Van vrijwilligers afdeling Enschede viert haar 70 jarig bestaan.

2010

De Unie Van Vrijwilligers afdeling Enschede wint de vrijwilligersprijs van de gemeente Enschede 2010.
“Wij geven in deze hectische tijd van bezuinigingen onze medemens net die extra aandacht waar de professionele kracht niet meer aan toe komt”.
Op grond van deze tekst ontving de UVV afdeling Enschede in 2010 de vrijwilligersprijs van de gemeente Enschede.

2014

De Unie Van Vrijwilligers Nederland is een landelijke organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor de medemens en zich voornamelijk richt op hulp in de instellingen, ziekenhuizen, woon/zorgtehuizen en revalidatiecentra. De afdeling Enschede is onderdeel van UVV Nederland, die met 43 afdelingen en ruim 7.000 medewerkers voorziet in een belangrijke en maatschappelijk gezien, steeds groter wordende behoefte aan vrijwilligers.