Over ons

De organisatie, een stichting, staat voor aanvullende hulp in ziekenhuis en zorginstellingen. Binnen de instellingen zijn een projectleider en zijn of haar assistent verantwoordelijk voor het goede verloop van de omschreven taken. Zij regelen roosters, aanname van nieuwe medewerkers, het inwerken en administreren van wijzigingen. Ook houden zij werkoverleg, contact binnen de instellingen en verzorgen leuke uitstapjes voor de medewerkers. Eventuele conflicten worden opgelost en anders door gegeven aan het afdelingsbestuur.

In het MST zijn meerdere projecten dus ook meerdere projectleiders en assistenten. Namens het bestuur van de UVV Enschede is er een coördinator en een assistent aangesteld die namens de UVV de belangen van de UVV medewerkers behartigt, sollicitanten ontvangt, selecteert en naar diverse projecten verwijst. De coördinator houdt werkoverleg en houdt het reilen en zeilen binnen de projecten in het oog. Ook is deze het aanspreekpunt voor de interne contactpersonen.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 vrijwillige bestuursleden. Zij onderhouden de landelijke contacten, voeren overleg met de Raden van Bestuur van de betrokken instellingen. Beheren de financiën, organiseren een Algemene Vergadering, de introductiegesprekken voor nieuwe medewerkers, PR en Communicatie binnen de afdeling en zorgen voor leuke activiteiten UVV breed. Ook de verzekering wordt door het bestuur betaald. Daarnaast onderhoudt het bestuur contact met medeorganisatie ’s binnen het PIO ( Platform Informele Ondersteuning). Ook bewaakt zij de uitgangspunten zoals vastgelegd in Statuten en Huishoudelijk Reglement.

De beloning is de voldoening van gezellig samenwerken en dienstbaar te zijn aan anderen.

Onze bestuursleden

Voorzitter

Dr. S.J. Schepel
E-mail: sjschepel@kpnmail.nl

Secretaris

Claudia Soons-Martinus
E-mail: secretariaatuvvenschede@gmail.com

Penningmeester

Piet Melief
E-mail: piet.melief.sr@kpnmail.nl

Bestuurslid

Ingrid Reudink
E-mail: Ingrid.reudink@gmail.com

Webmaster

Loek Magdelyns
E-mail: loek@magdelyns.nl

ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen

De Stichting Unie Van Vrijwilligers afdeling Enschede bezit de ANBI-status. Deze status heeft de UVV toegekend gekregen omdat de Stichting voldoet aan de eisen die de overheid hiervoor heeft gesteld. Dit betekent dat giften aan de UVV Enschede fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De UVV hoeft over deze giften ook geen belasting af te dragen en de donatie komt dan ook volledig ten goede aan het vrijwilligerswerk.

Mocht u een gift overwegen, zakelijk of privé, dan willen wij u vragen om het contactformulier in te vullen zodat de UVV contact met u kan opnemen. Een van de bestuursleden bellen kan natuurlijk ook.

Wilt u meer informatie over de ANBI, dan kunt u onderstaande website bezoeken.

website www.anbi.nl voor meer informatie omtrent de ANBI-status.

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl