Veel gestelde vragen

Kan ik vrijwilliger worden bij de Unie Van Vrijwilligers Enschede?

Iedereen, van jong tot oud, die zich wil inspannen voor de medemens, is welkom bij de Unie Van Vrijwilligers Enschede. Er zijn geen bijzondere toelatingsregels maar altijd wordt een intake-gesprek gehouden, waarin afspraken worden gemaakt over de te verrichten werkzaamheden.

Welke activiteiten en werkzaamheden kan ik als vrijwilliger voor de Unie Van Vrijwilligers Enschede doen?

De Unie van Vrijwilligers Enschede heeft veel verschillende activiteiten en projecten waar u zich voor kunt inzetten bij de instellingen aangesloten bij onze organisatie.

Te denken valt aan het verwelkomen van nieuwe patiënten, begeleiden naar de therapie, verzorgen van koffie en thee op verschillende afdelingen, patiënten vervoeren per golfkar etc.
Meer informatie over de activiteiten van de UVV Enschede vindt u onder “wat doen wij”.

Voor welke periode geldt het vrijwilligerswerk dat ik doe?

Er bestaat geen vastgestelde periode voor het vrijwilligerswerk. U kunt een project of activiteit van enkele maanden doen, of u gedurende langere tijd inzetten voor eenzelfde, of voor verschillende projecten. Deze verscheidenheid maakt het werken voor de Unie Van vrijwilligers Enschede aantrekkelijk.

Hoeveel tijd gaat het me kosten?

Dan kunt u in overleg met de afdeling vaak zelf invullen. Meestal start men met één of twee dagdelen per week.

Bestaan er voor mij mogelijkheden voor opleidingen en cursussen?

Er worden door de afdelingen diverse opleidingen, themabijeenkomsten en cursussen voor deskundigheidsbevordering georganiseerd die u kunt volgen. Voorbeelden zijn computercursussen, werken in een bestuur, projectleiderschap, en communicatie. Ook verzorgen de zorginstellingen cursussen voor het eigen personeel waar de bij hen werkende vrijwilligers zich kunnen aansluiten.

Heb ik een proeftijd?

Er is meestal een proeftijd van drie maanden, afhankelijk van het beleid van de afdeling. In deze tijd bekijkt zowel u als vrijwilliger, als de projectleider van de instelling (of de hulpvrager) of sprake is van een win-win situatie.

Ben ik verzekerd als ik bij UVV Enschede vrijwilligerswerk doe?

De vrijwilligers die bij ons ingeschreven staan worden verzekerd.  Vraag bij uw contactpersoon naar de bijzonderheden.

Ontvang ik als vrijwilliger van de Unie Van Vrijwilligers Enschede een vergoeding?

Veel instellingen geven een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten of andere gemaakte kosten. Er wordt niet betaald voor het vrijwilligerswerk.

Hoe meld ik mij aan?

Stuur een mail naar onze secretaris: secretariaatuvvenschede@gmail.com

Wanneer hoor ik iets over de intake en de inwerkperiode?

Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Zijn beide partijen het eens dan maken we een vrijwilligersovereenkomst op. Vervolgens kan er bekeken of er passend vrijwilligerswerk voor u is.